Ном хөтөлбөр

2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/

2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/ Зорилго: Сурагчдыг бүтээлчээр ном уншуулах арга барилд сургах, зөв цэгцтэй ярих чадвартай болгох, ангийн номын санг баяжуулах ажлыг зохион байгуулах Зорилт: Сургуулийн насны хүүхдийг ном унших сонирхолтой болгох, уншсан номынхоо агуулгыг баяжуулан бүтээлчээр сэтгэх, ярих, өөрсдөө туурвин бүтээх чадвар эзэмшүүлэх Эцэг эх,, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэд, залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх энгийн болон тусгай арга эзэмшүүлэх Уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж, номынхоо агуулгыг бусадтайгаа хуваалцах Сурах бичгийг судалж, бүтээлчээр ажиллах арга барилд сургах Уншсан номтой холбоотой дүрийн тоглолт, мэтгэлцээн зохион байгуулахДэлгэрэнгүй ...
Авъяас хөтөлбөр

Бага анги тайлан тавилаа.

Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд бага ангийн 27 бүлгийн 891 суралцагч 2015-2016 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын тайлангаар сурсан дуу шүлэг, бүжиг зэргийг хийж үзүүллээ. Дэлгэрэнгүй ...

Зургийн цомог