Авъяас хөтөлбөр

Command item
 

Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд бага ангийн 27 бүлгийн 891 суралцагч 2015-2016 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын тайлангаар сурсан дуу шүлэг, бүжиг зэргийг хийж үзүүллээ. Дэлгэрэнгүй +

СХД-ийн 107-р сургуулийн “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд 9-12-р сард хийсэн ажлын тайлан. Зорилго: Хүүхэд бүхэнд өөртөө болон ирээдүйг итгэх итгэлийг төлөвшүүлэх, амьдралын сайн сайханд тэмүүлэх сэдэл төрүүлэх, цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэн хөгжүүлэх боломжийг тэгш олгох. Зорилт: Нэг. Хэл өгүүлэмжийн мэдрэмжинд суурилсан авьяас Хоёр. Хараа, орон зайн мэдрэмжинд суурилсан авьяас Гурав. Хөдөлгөөн, тэнцвэрийн мэдрэмжинд суурилсан авьяас Дөрөв. Хэмнэл, сонсголын мэдрэмжинд суурилсан авьяас Тав. Логик, харилцааны мэдрэмжинд суурилсан авьяасыг тус тус хөгжүүлэхДэлгэрэнгүй +

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэсэн “Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн хүрээнд “Эх орон 36” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Дээрх хөтөлбөрийг өргөжүүлэхээр сургагч багш нарыг бэлтгэсэн байна.Дэлгэрэнгүй +

Шинэчлэлийн Засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байгаа “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийн “Ном” дэд хөтөлбөр нь хүүхэд бүр номыг бүтээлчээр унших арга зүйд суралцан, номоос олж авсан ухаарлаа өдөр тутмын болон ирээдүйн амьдралдаа бүтээлчээр тусган хэрэгжүүлэх чадвар эзэмших таатай орчин бүрдүүлэх зорилготой юм.Дэлгэрэнгүй +

МЗХ-оос 21 дэх жилдээ зохион байгуулж буй “Эврика” эрдэм шинжилгээний бага хурлын энэ жилийн шалгаруулт, салбар хуралдаанууд өнөөдөр эхэллээ.Дэлгэрэнгүй +