Ном хөтөлбөр

Command item
 

2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/ Зорилго: Сурагчдыг бүтээлчээр ном уншуулах арга барилд сургах, зөв цэгцтэй ярих чадвартай болгох, ангийн номын санг баяжуулах ажлыг зохион байгуулах Зорилт: Сургуулийн насны хүүхдийг ном унших сонирхолтой болгох, уншсан номынхоо агуулгыг баяжуулан бүтээлчээр сэтгэх, ярих, өөрсдөө туурвин бүтээх чадвар эзэмшүүлэх Эцэг эх,, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэд, залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх энгийн болон тусгай арга эзэмшүүлэх Уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж, номынхоо агуулгыг бусадтайгаа хуваалцах Сурах бичгийг судалж, бүтээлчээр ажиллах арга барилд сургах Уншсан номтой холбоотой дүрийн тоглолт, мэтгэлцээн зохион байгуулахДэлгэрэнгүй +

Монголын хуульчдын холбоо, Монголын Залуучуудын Холбоо хамтран зохион байгуулсан “Орчин үеийн эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд” эрдэм шинжилгээний бага хурал 2-р сарын 25-аас 3-р сарын 25-ны хооронд боллоо.Дэлгэрэнгүй +

Нийслэлд төрийн өмчийн 114, төрийн бус өмчийн 89, нийт 203 сургууль ажиллаж байна. Эдгээр сургуулиуд өөр өөр менежмент хөгжүүлэн ажилладаг.Дэлгэрэнгүй +

МУИС-ийн Эдийн засаг, хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн дэд захирал, доктор Ч.Нарантуяатай ярилцлааДэлгэрэнгүй +