Сурагчдад хориглох зүйлс


Сургуулийн дотоод журмаас
Доорхи заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд удирдлагын хурлаар сануулах арга хэмжээ авч,  дахин зөрчил гаргавал багш нарын зөвлөгөөний хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн хөөх хүртэлх арга хэмжээг авна.
9.11 Хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хичээлээс хоцрох, таслах, хонх дуугарснаас хойш коридорт сэлгүүцэн явах. Хичээлийн ба хичээлийн бус цагаар сурагчдыг анги танхимд эзэнгүй орхих.
9.12 Сургуулийн анги танхим, коридор, бие засах газар болон сургуулийн орчинд тамхи татах. 
9.13 Сургуулийн орчин, анги танхимд зүй бус үг хэлэх, маргалдах, зодолдох. 
9.14 Сургуулийн анги танхим, коридор, вестибюльд гүйх, харайх, хашхирах, хичээл орох, тарах, завсарлагааны үеэр өгсөх уруудах чиглэлийг баримтлахгүй явах. 
9.15 Багш ажиллагсадтай зүй бусаар харьцах, хэрэлдэх, маргалдах. 
9.16 Анги танхим, сургуулийн коридор вестибюль хашааны орчинд хог цаас хаях бохирдуулах. 
9.17 Согтууруулах ундаа уух, тамхи татах. 
9.18 Элдэв гаж маягаар хувцаслах, үс гэзгээ засуулах, будуулах, чёлк гаргахыг хориглоно.
 9.19 Сургуулийн захиргаа ба багшийн зөвшөөрөл, удирдлага, хяналтгүйгээр сургуулийн анги танхим, зааланд тоглох, ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулах. 
9.20 Бусдыг буруу зүйлд уруу татах, бусдад уруу татагдах ямарваа нэг үйлдэл гаргахгүй байх 
9.20 Сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд орохоос урьдчилан сэргийлэх, бусдын эрх ашиг хөндөгдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор: үнэт эдлэл /ээмэг, бөгж, гар утас, FM, спикер зэрэг эд зүйлсийг хичээл сургууль дээр авчирах, биедээ авч явж хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд садаа болохыг  хориглоно. /Үүнийг зөрчсөн тохиолдолд сургуулийн удирдлагад хураалган хичээлийн жил дуусахад эцэг эхэд хүлээлгэн өгнө/
prescription coupons site cialis discount coupon
2015 cialis coupon prescription drugs coupon printable coupons for cialis
loperamide etos link loperamide kopen
clopidogrel bloedverdunner clopidogrel maagbescherming clopidogrel 75
strattera link strattera bivirkninger
procyclidine yovi.info procyclidine dosage

Сэтгэгдэл