Сургуулийн товч танилцуулгаСургуулийн товч танилцуулга Манай сургууль нийслэлийн засаг даргын 2006 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 576 тоот захирамжаар байгуулагдсан. СХД-ийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр 1-10-р ангийн 34 бүлгийн 1126 суралцагчидтай, 46 багш, 18 ажилтан ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 640 хүүхдийн суудалтай, 841 сая төгрөгийн өртөг бүхий хичээлийн барилгатай. Бага ангийн багш нарын заах аргын нэгдэл, дунд ангийн багш нарын заах аргын нэгдэл , захиргаа, үйлчилгээний багийн бүтэцтэйгээр сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Нийт 51 бүлэгт 1640 хүүхэд суралцаж байна.
Сургуулийн товч танилцуулга

Манай сургууль нийслэлийн засаг даргын  2006 оны  11-р сарын 21-ний өдрийн 576 тоот захирамжаар байгуулагдсан. СХД-ийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр 1-10-р ангийн 34 бүлгийн 1126 суралцагчидтай, 46 багш, 18 ажилтан ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 640 хүүхдийн суудалтай, 841 сая төгрөгийн өртөг бүхий хичээлийн барилгатай. 

Бага ангийн багш нарын заах аргын нэгдэл, дунд ангийн багш нарын заах аргын нэгдэл , захиргаа, үйлчилгээний багийн бүтэцтэйгээр сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Нийт 51 бүлэгт 1640  хүүхэд суралцаж байна.

Бага ангийн  27 багш, дунд, ахлах  ангийн 38 багш, захиргаа, үйлчилгээний 22 ажилтан, ажиллагсадтай. 

Сургууль  байгуулагдсанаас хойш 961 суралцагч шинээр элсэж, 547 суралцагч суурь боловсрол, 225 суралцагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна. 

Тус сургууль 10000 м.кв эзэмшил газартай. 14918 куб.м эзэлхүүнтэй, 41 өрөө тасалгаатай, үүнээс бүтэн бүлгээр хичээллэх 19 танхимтай, 3 давхар хичээлийн байртай.

Суралцагчдын сурах таатай орчныг бүрдүүлэх, тал дээр анхааран ажиллаж,  анги танхим, коридор вестибюль, гадаа орчныг тохижуулан ажиллаж байна.

БСШУЯ-ны  хөрөнгө оруулалтаар хими, биологи, физикийн хичээлийн зориулалтын тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, урвалж бодис, бусад хэрэглэгдэхүүн бүхий 38,9 сая төгрөгийн өртөгтэй кабинеттай.

Гадаад хэлний сургалтанд  26 чихэвчтэй, төвлөрсөн удирдлагатай, компьютер, телевизор, DVD тоглуулагч, жижиг хөгжим бүхий зөөврийн лингафоны под группээр хичээллэдэг кабинет байгуулан ашиглаж байна.

НЗДТГ, НХХ-ээс хандивласан pintum4 компьютер 15, БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар 6,5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 18 компьютерийг авч суурилуулж, программ суулган, сүлжээнд холбож сургалтанд ашиглаж байна. Мэдээлэл зүйн хичээл нь под группээр хичээллэдэг ба 1,5 суралцагчид нэг компьютер ноогдож байна. Сургууль интернэтэд холбогдсоноор анги танхим коридор, вестибюлиэс мэдээллээ авч ашиглаж байна.

БСШУЯ, ДЗМОУБ-ын ТОНХХ, төсвийн хөрөнгөөр зургаан настай суралцагчдыг сургах гурван анги, тоглоомын өрөө, хүүхдийн хотхон байгуулсан. Энэ хичээлийн жилд 5 бүлэгт 150 хүүхэд суралцаж байна.

 “Дэлхийн зөн монгол”  ОУБ-ын ТОНХХ-ийн хөрөнгө оруулалтаар оёдол-эсгүүр, үсчин гоо сайхны 6,8 сая, мод модон эдлэл, төмөр боловсруулах чиглэлийн 8 сая төгрөгийн өртөг бүхий мэргэжлийн сургалтын түшиц кабинетуудтай болсон.

2007-2008 оны хичээлийн жилээс Монгол улсын БСШУ-ны сайдын 2002 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн 333 тоот тушаалын дагуу IX-XI ангийн сурагчдад оёдол эсгүүр, 2008 оноос үсчин гоо сайхан, 2010 оноос мод төмөр боловсруулах анхан шатны мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг явуулж эхэлсэн. 

drug coupons eblogin.com discount prescription drug card
discount card for prescription drugs mha.dk coupon for free cialis
ibuprofen alkohol ibuprofeno ibuprofen 600 mg
reminyl 16 mg capsule oscarsotorrio.com reminyl
procyclidine site procyclidine dosage
amoxil forte dosage bioselect-us.com amoxil paediatric drops chemist warehouse
prograf tacrolimus click prografia aps
ventolin jarabe link ventolin