Түүхэн товчоо

Манай сургууль нийслэлийн засаг даргын 2006 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 576 тоот захирамжаар байгуулагдсан.
Манай сургууль нийслэлийн засаг даргын  2006 оны  11-р сарын 21-ний өдрийн 576 тоот захирамжаар байгуулагдсан. СХД-ийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр 1-10-р ангийн 34 бүлгийн 1126 суралцагчидтай, 46 багш, 18 ажилтан ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 
БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 640 хүүхдийн суудалтай, 841 сая төгрөгийн өртөг бүхий хичээлийн барилгатай. 
Тус сургууль 10000 м.кв эзэмшил газартай. 14918 куб.м эзэлхүүнтэй, 41 өрөө тасалгаатай, үүнээс бүтэн бүлгээр хичээллэх 19 танхимтай, 3 давхар хичээлийн байртай. 

cialis manufacturer coupon 2016 codesamples.in free prescription drug cards
free printable cialis coupons is-aber.net discount prescription coupons
detrol detrol detrola record player
periactin 4 mg periactin insomnia periactine pour grossir enfin une solution
amoxiclav site amoxicillin 750
nolvadex 20mg harshpande.net nolvadex forum
sildenafil krka cijena deploymentshare.com sildenafil 100 mg
tryptizol 10 mg engorda tryptizol precio tryptizol 50
inderal engorda blog.tgworkshop.com inderal comprar
drug coupon card link drug prescription card
ventolin jarabe go ventolin
oxcarbazepine 600 mg bilie.org oxcarbazepin