"Уран жиргээ - 2017" тэмцээн болно.

  • Эх хэний секцээс зохион байгуулдаг "Уран жиргээ-2017" тэмцээн 2017.2.03-ны өдөр болно. Тэмцээнд 6-9 анги, 10-12 ангийн сурагчид оролцоно.