Үдийн цайны амталгаат өдөрлөг боллоо.Үдийн цайны амталгаат өдөрлөг болж олон нэр төрлийн хоол, ундаагаар үйлчиллээ. Өдөрлөгт бага ангийн сурагчдын эцэг эхчүүд хүрэлцэн ирж хоолны амт чанарт үнэлэлт дүгнэлт өглөө.