Бага ангийн сурагчид тайлангаа тавилаа.

Бага ангийн сурагчид эцэг эхдээ сурсан мэдсэн дуу, шүлэг бүжгээрээ тайлан тавилаа.