2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/

 • 2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/ Зорилго: Сурагчдыг бүтээлчээр ном уншуулах арга барилд сургах, зөв цэгцтэй ярих чадвартай болгох, ангийн номын санг баяжуулах ажлыг зохион байгуулах Зорилт: Сургуулийн насны хүүхдийг ном унших сонирхолтой болгох, уншсан номынхоо агуулгыг баяжуулан бүтээлчээр сэтгэх, ярих, өөрсдөө туурвин бүтээх чадвар эзэмшүүлэх Эцэг эх,, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэд, залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх энгийн болон тусгай арга эзэмшүүлэх Уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж, номынхоо агуулгыг бусадтайгаа хуваалцах Сурах бичгийг судалж, бүтээлчээр ажиллах арга барилд сургах Уншсан номтой холбоотой дүрийн тоглолт, мэтгэлцээн зохион байгуулах

   2014-2015 оны хичээлийн жилд Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан /1,2-р улирал/

  Зорилго: Сурагчдыг бүтээлчээр ном уншуулах арга барилд сургах, зөв цэгцтэй ярих чадвартай болгох, ангийн номын санг баяжуулах ажлыг зохион байгуулах

  Зорилт:

  1. Сургуулийн насны хүүхдийг ном унших сонирхолтой болгох, уншсан номынхоо агуулгыг баяжуулан бүтээлчээр сэтгэх, ярих, өөрсдөө туурвин бүтээх чадвар эзэмшүүлэх
  2. Эцэг эх,, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэд, залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх энгийн болон тусгай арга эзэмшүүлэх
  3. Уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж, номынхоо агуулгыг бусадтайгаа хуваалцах
  4. Сурах бичгийг судалж, бүтээлчээр ажиллах арга барилд сургах
  5. Уншсан номтой холбоотой дүрийн тоглолт, мэтгэлцээн зохион байгуулах

   

  Хэрэгжилт:

  • Сургуулийн насны хүүхдийг ном унших сонирхолтой болгох, уншсан номынхоо агуулгыг баяжуулан бүтээлчээр сэтгэх, ярих, өөрсдөө туурвин бүтээх чадвар эзэмшүүлэх

    

   Ø  7 хоногт 2 өдөр уншлагын цаг гарган үр дүнтэй уншигч шалгаруулан ажиллаж байна.

    

    

  • Ангийн номын сан бий болгох, баяжуулах

    

   Ø  1-9-р  ангийн дунд “Ангийн  номын сан”-г байгуулан ажиллуулж байна. Бага ангийн болон Монгол хэл, уран зохиолын багш нар удирдан бага, дунд ангийн сурагчдын ном унших сэдэл тэмүүллийг нэмэгдүүлэх зорилгоо 6-9 ангийн 8 гишүүнтэй “Номын клуб” ажиллуулж байна. Сурагч бүрийг бүтээлчээр ном уншуулж, тэмдэглэл хөтлүүлэх ажлыг өрнүүлж  байна.

   Ø  Ахлах ангиуд өөрсдийн санаачилгаар номын сандаа баяжилт хийж байна.

   Ø  Ахлах ангийн сурагчид сургуулиас гадуур номын санд карт нээлгэж ном уншиж байна.

    

    

  • Эцэг эх,, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэд, залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх ажил зохион байгуулах

    

   Ø  Эцэг эхтэй хамтарч том, жижиг ном хийж номын сангаа баяжуулсан.

   Ø

    

    

  • Уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж, номынхоо агуулгыг бусадтайгаа хуваалцах
   • Зуны даалгаврын биелэлтэнд сурагч бүр 2-3 уран зохиолын ном уншиж, тэмдэглэл хөтөлж, үйл явдлаар нь зураглал хийлгэж үзэсгэлэн гаргасан

     

    Ø  1-2-р ангийнхан “Уншсан номын тэмдэглэл”-ээ зургаар илэрхийлэх чадварт суралцаж  байгаа.

    Ø   3-5 ангийн сурагчид “Уншсан номын тэмдэглэл” хөтөлж хэвшсэн.

    Ø  Сургаал үгийн  толь бичгийн дэвтэр нээн ажиллуулж байна.

    Ø  “Монгол орны эмийн ургамал” сэдвээр дэлгэмэл ном хийсэн

     

     

  • Сурах бичгийг судалж, бүтээлчээр ажиллах арга барилд сургах

    

   Ø  5-р ангийн сурагчид сурах бичиг болон уншсан номноос  хэлц үг, үгийн утгын тайлбар, үгийн бүтцээр задлах, журамласан үгийн “Сурагчийн лавлах” дэвтэртэй болсон.

   Ø  Англи орос хэл ордог бүх ангийн сурагчдаар “Өөрийн толь бичиг”-ийг хийлгэн ашиглуулж байгаа (шинэ үгийн дэвтэр)

   Ø  “EXCEL” программаар гарын авлага хийсэн

   Ø  Физикийн хичээлээр өгөгдсөн бодлогуудтай ижил төстэй бодлого, тест сурагчдаар зохиолгосон

   Ø  Математикийн томъёо, тодорхойлолтоор сурагчдаар номын хавчуурга хийлгэсэн

   Ø  Молекул ба химийн холбоо, химийн урвал, химийн судалгааны арга сэдвүүдээр бяцхан ном товхимол хийлгэсэн

   Ø  Биологи эрүүл мэндийн хичээл дээр нэр томьёоны тайлбар толь хөтлүүлсэн

    

    

  • Цахим сантай болох
   • Физикийн хичээлээр цахим хичээлийг хэвлэмэл байдлаар кабинетийн буланд байршуулсан
  • Уншсан номтой холбоотой дүрийн тоглолт, мэтгэлцээн зохион байгуулах, үзэсгэлэн гаргах

   

  Ø  1-2-р ангийн сурагчид “Миний хайртай үлгэрийн  баатар” гар зургийн үзэсгэлэн гаргасан.

  Ø  3-5-р ангийн сурагчид  “Үлгэрийн баатрууд амилсан нь” дүрийн тоглолт хийсэн.

  Ø  Технологийн хичээл дээр гар доорх материал ашиглан хуруун хүүхэлдэй хийж дүрийн тоглолтдоо ашигладаг.

  Ø  3-р ангийн сурагчдын дунд “Ардын аман зохиол”-ын уралдаан,”Номын сайн нөхөр” уралдаан зохион байгуулсан.

  Ø  10,12-р  ангийн сурагчдын дунд “Түүхэн зохиол”-оо  судлая аян өрнүүлж байна

  Ø  6, 7-р ангийн сурагчдаар  “Англи хэл дээр зөв сайхан бичих” хуулан бичлэгийн уралдаан

  Ø  10-12-р ангийн сурагчдын  дунд “Зүйр цэцэн үгс болон эрдэмтэн мэргэдийн хэлсэн үгсийн хадмал орчуулга”ын уралдаан  тус тус зохион байгуулсан

  Ø  Монгол орны эмийн ургамал” сэдвээр коридорт үзэсгэлэн гаргасан

   

  Хамрагдсан сурагч, иргэн байгууллага: 1-12-р ангийн 1548 суралцагч, 850 эцэг эх, 72 багш оролцлоо.

  Ололт үр дүн: Хүүхдүүд чөлөөт цагийг ном уншиж, зөв боловсон өнгөрөөж сурч байна. Ангидаа шинэ, шинэлэг сонирхолтой номтой болсноор сурагчид ном унших сонирхол нэмэгдэж байна.

  • Сурагчдын унших, бичих чадвар сайжирсан
  • Ангийн номын сангийн нэр төрөл нэмэгдсэн
  • Ном уншсанаар сурагчид өөрийгөө илэрхийлэн зөв цэгцтэй ярьж сурсан.
  • Том, жижиг номыг багш нар монгол хэл, дүрслэх технологи, хүн орчин, иргэний боловсрол зэрэг хичээлүүддээ үр дүнтэйгээ ашиглаж байна.
  • Эцэг эх, багш, сургуулийн хамтын ажиллагаа сайжирсан.
  • Гарын доорх материал ашиглан хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг үр дүнтэй хийж сурсан.
  • Сурагчдын зохион найруулан, зөв бичих чадвар мэдэгдэхүйцээр сайжирсан.
  • Номыг үр дүнтэй бүтээлчээр унших чадварт суралцаж байгаа.
  • Сурагчдын  үгийн баялаг нэмэгдэж эх хэлээрээ зөв сайхан ярих чадварыг эзэмшиж байгаа.
  • Монгол орны эмийн ургамалыг таньж мэдсэн ба амьдрал ахуйдаа хэрэглэж сурсан. Мөн бусдад эмийн ургамалын ач холбогдолын талаар мэдээлэл өгч чаддаг чадварыг эзэмшсэн.
  • Тестийн сан болон гарын авлага материалын  сангаа баяжуулсан.
  • Математикийн томъёо, тодорхойлолтыг таниулж, чээжлүүлэх дөхөм арга болсон.
  • Кабинетийн ном болон тестийн сан баяжсан.Мөн сурагчдын бие даан суралцах арга барил сайжирч байна.
  • Сурагчид хичээл дээр үзсэн  шинэ үгийг  тусгай дэвтэр гарган тэмдэглэж өөрийн  толь бичгийг бий болголсноор өөрийн үгсийн сангийн баяжилтанд хяналт тавих боломж олдож, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвсшэн.

   

  cialis coupons printable sporturfintl.com cialis manufacturer coupon 2016
  discount drug coupons link discount prescription drug card
  coupon for cialis is-aber.net cialis coupons 2015
  free discount prescription card nationalautocare.com prescription coupon
  amoxi 750 blog.robard.com amoxi 1000
  jasmine tridevil realtycollective.com jasmine thompson
  yasmin senel blog.keylink.rs yasmin
  lamisil cream singapore go lamisil cream for ringworm
  nurofen femme onlineseoanalyzer.com nurofen sirop